Giới thiệu | Gia nhập Hội
Hồ sơ xin gia nhập Hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH NGHỆ AN

---------------------------------

Sau khi nghiên cứu Điều lệ của Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Nghệ An, công ty (doanh nghiệp) chúng tôi thấy Hội là một tổ chức đại diện cho các hoạt động kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, bảo đảm quyền lợi và lợi ích chính đáng cho Doanh nghiệp. Nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của Tỉnh Nghệ An.

Chúng tôi xin đăng ký làm hội viên chính thức của Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của Tỉnh Nghệ An với nội dung sau:

1- Tên doanh nghiệp/ Công ty / Tổ chức .v.v.. ……………………………………………………………

2- Địa chỉ: …...………………………………………………………………………………

Điện thoại (038)……………………………………………………………………………………

Di động: ……............................................................

3. Vốn điều lệ:……………………………………………………………

4- Người đại diện pháp lý (Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, HĐTV.....)

Họ và tên: ........................................................ chức vụ: …………………………………………
……………………………………………………………………………………...............................

5- Ngành nghề kinh doanh: ...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

6. Số cán bộ, nhân viên, công nhân: ...................... người.

Trong đó: Trình độ Đại học trở lên: ...................... người.

Trình độ Trung cấp : ...................... người.

Sau khi được vào Hội Công ty (doanh nghiệp) chúng tôi thực hiện đầy đủ các nội quy, quy chế của Hội. Đóng hội phí đầy đủ, đúng quy định.

Ngày tháng năm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

 

 

Ký tên đóng dấu

 
VIDEO CLIPS
Video
Bí quyết thông minh và khôn ngoan
Bài học kinh doanh: Phải biết bán hàng để thành công
Solar Nghệ An là địa chỉ tin cậy lắp đặt điện mặt trời
Nhà xe Nghệ An cho thuê xe từ 4 đến 54 chỗ
INVICO - thương hiệu lớn của dịch vụ vệ sĩ bảo vệ chuyên nghiệp
Chào mừng sự kiện Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh trở thành di sản nhân loại
DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 3 | Tất cả: 837.860
 
  Home | Giới thiệu | Tin tức | Thông tin Doanh nghiệp | Diễn đàn doanh nghiệp | Liên hệ | Hình ảnh  
 
HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGHỆ AN
Địa chỉ: Tòa nhà Điện lực thành phố Vinh, Số 07, Đ. LêNin, TP.Vinh, Nghệ An
Tel:  02388909225, Di động: 0916811895 
Email: hoidnnghean@gmail.com - Website: http://dnnghean.com
Chat hỗ trợ
Chat ngay

02388909225