Giới thiệu | Thư ngỏ
Thư ngỏ

HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA TỈNH NGHỆ AN

Ngày nay hầu hết các Nước trên thế giới, kể cả các nước phát triển lẫn các Nước đang phát triển đều thấy vị trí, vai trò của Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (DNN&V) trong công cuộc phát triển kinh tế của mỗi Nước.

Ở Nước ta hiện nay cũng vậy lực lượng DNN & V chiếm khoảng 98% trong tổng số Doanh nghiệp (Tiêu chí quy định DNN &V theo Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 và được thay thế bằng Nghị định 56/ND –CP ngày 30 thang 6 năm 2009.

của Chính phủ là những Doanh nghiệp có vốn đăng ký chủ sở hữu không quá 100 tỷ đồng hoặc số lao động sử dụng trung bình thường xuyên hằng năm không quá 300 lao động trở xuống ) Điều đó cho thấy DNN&V có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế của Đất nước.

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNN&V và Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 Quy định về Tổ chức, hoạt động và quản lý Hội của Chính phủ. Ngày 14/1/2005 UBND tỉnh ra Quyết định số: 09/2005 /QĐ-UB cho phép thành lập: Hội Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Nghệ An (Hội DNN&V Nghệ An).

HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA TỈNH NGHỆ AN

HÔI DNN&V TỈNH NGHỆ AN LÀ THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI DNN&V VIỆT NAM TỪ

THÁNG 7 NĂM 2005 CHỦ TỊCH HỘI DNN&V TỈNH NGHÊ AN LÀ UVTV HH

Hội DNN&V Tỉnh Nghệ An ra đời là cầu nối liên kết các DNN&V trên địa bàn Tỉnh Nghệ An bao gồm các: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh thành lập theo Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước thành lập theo Luật DNNN, HTX thành lập theo Luật HTX, Hé kinh doanh c¸ thÓ các quy định của cấp có thẩm quyền trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ cùng có lợi.

Hội DNN&V Tỉnh Nghệ An là tổ chức kinh tế xã hội nghề nghiệp đại diện hợp pháp cho các Doanh nghiệp trong quan hệ đối nội, đối ngoại nhằm mục đích phát triển kinh tế – xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh.

Hội DNN&V Tỉnh Nghệ An có những chức năng sau:

-Hội Đại diện và bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp là các Hội viên của Hội, làm “cầu nối” giữa Chính quyền và các nhà tài trợ với Doanh nghiệp.

-Hội giúp đỡ, hỗ trợ, tư vấn cho các Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa phát triển sản xuất kinh doanh

-Hội làm cầu nối tập hợp các tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và tham gia góp ý kiến xây dựng sửa đổi, bổ sung Chính sách của Nhà nước liên quan đến phát triển DNN&V, tuyên truyền, hướng dẫn Hội viên thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp UBND Tỉnh hướng dẫn, phát triển DNN&V của Tỉnh.

Hội DNN&V Tỉnh Nghệ An có những nhiệm vụ sau đây:

1- Bảo vệ quyền lợi chính đáng của Doanh nghiệp là Hội viên của Hội.

2- Tập hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của Doanh nghiệp là Hội viên của Hội kiến nghị, đề xuất UBND Tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề chính sách pháp luật có liên quan đến DNN&V đồng thời phối hợp tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến DNN&V.

3- Tư vấn về phát triển sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư, trợ giúp doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu, quảng bá , tiếp thị các sản phẩm, tạo điều kiện mở rộng thị trường.

4- Cung cấp các dịch vụ với giá ưu đãi cho Hộ viên như: Tư vấn về thủ tục đăng ký kinh doanh, tư vấn về các chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước và của Tỉnh đối với Doanh nghiệp, tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán, tư vấn pháp luật, làm trọng tài giải quyết các tranh chấp về kinh tế – dân sự giữa các doanh nghiệp, giúp các DN làm thủ tục đăng ký thương hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

5- Tham gia phát triển quan hệ hợp tác trong và ngoài Nước, tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ , các khoản viện trợ để phát triển DNN&V.

6- Giữ gìn mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh giữa các Hội viên Doanh nghiệp trong Hội nhất là cạnh tranh Quốc tế, lợi ích Doanh nghiệp và lợi ích Quốc gia.

7- Tổng kết phổ biến kinh nghiệm của các Hội viên điển hình tiên tiến, tổ chức phong trào thi đua trong toàn Hội.

Từ Năm 2005 >2014 9 năm Trưởng thành trong gian khó và phát triển không ngừng đến nay Hội DNN&V tỉnh đã có 17 Hội DNN&V gồm : Hội DNThành Phố Vinh , 2 Thị xã và 13 huyện Hiện nay còn 4 huyện Miền núi cao là Huyện Kỳ Sơn, Huyện Tương Dương , huyện Con Cuông , huyện Quỳ Châu cuối năm 2014 tất cả 21 đơn vị hành chính của Tỉnh có Hôi DNN&V khâu nối tất cả các Doanh nghiệp trên địa bàn liên kết lại tạo sức mạnh cộng đồng .

Điện thoại: 038.592.453 - Email: hhdnnghean@yahoo.com

Hội đã xây dựng được một trang Website: http://dnnghean.com từ tháng 4/2005 đến nay duy trì thường xuyên cập nhật hàng ngày giới thiệu tiềm năng của các Doanh nghiệp , hoạt động của Hội trong toàn Quốc cũng như trên toàn Thế giới biết đến các Doanh nghiệp của Nghệ An.

Với sự hùng hậu, lớn mạnh của lực lượng DNN&V của Tỉnh. Hội DNN&V Nghệ An tập hợp sức mạnh tổng hợp to lớn của lực lượng DNN&V phát huy tiềm năng, trí tuệ, khơi dậy niềm tự hào của các Doanh nhân Nghệ An có Tài và có Tâm xây dựng lực lượng doanh nhân Nghệ An lớn mạnh, xây dựng nền kinh tế Nghệ An phát triển vượt bậc nhanh chóng đưa Tỉnh nhà sánh vai với các Tỉnh mạnh trong cả nước và xứng đáng với lòng tin yêu của Bác Hồ khi về thăm quê, Bác mong muốn “Nghệ An là một Tỉnh khá trong cả nước”.

Với phương châm : “Doanh nghiệp phát tài - Địa phương phát triển

Doanh nghiệp giàu mạnh - Đất Nước hùng cường ”

" Doanh nghiệp Nghệ An sẵn có chữ Tài

Doanh nghiệp Nghệ An - gắn với chữ Tâm

Doanh nghiệp Nghệ An - Quyết chí làm giàu - làm giàu và làm giàu vv "

 
VIDEO CLIPS
Video
Bí quyết thông minh và khôn ngoan
Bài học kinh doanh: Phải biết bán hàng để thành công
Solar Nghệ An là địa chỉ tin cậy lắp đặt điện mặt trời
Nhà xe Nghệ An cho thuê xe từ 4 đến 54 chỗ
INVICO - thương hiệu lớn của dịch vụ vệ sĩ bảo vệ chuyên nghiệp
Chào mừng sự kiện Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh trở thành di sản nhân loại
DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1.224 | Tất cả: 830.715
 
  Home | Giới thiệu | Tin tức | Thông tin Doanh nghiệp | Diễn đàn doanh nghiệp | Liên hệ | Hình ảnh  
 
HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGHỆ AN
Địa chỉ: Tòa nhà Điện lực thành phố Vinh, Số 07, Đ. LêNin, TP.Vinh, Nghệ An
Tel:  02388909225, Di động: 0916811895 
Email: hoidnnghean@gmail.com - Website: http://dnnghean.com
Chat hỗ trợ
Chat ngay

02388909225